بررسي تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر نوسانات بازده سهام بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از روش هاي اقتصاد سنجي

فهرست مطالب

 

1.         فصل اول: کليات تحقيق        2

1.1.      مقدمه    2

1.2.      بيان مسأله تحقيق 3

1.3.      اهميت و ضرورت انجام تحقيق      4

1.4.      سوالات تحقيق   5

1.5.      فرضيات تحقيق   6

1.6.      اهداف تحقيق     6

1.7.      تقسيم‌بندي موضوعات تحقيق       7

1.8.      جنبه جديد بودن و نوآوري طرح    8

2.         فصل دوم: ادبيات نظري و پيشينه تحقيق        11

2.1.      ادبيات نظري تحقيق         11

2.2.      پيشينه ي تحقيق  26

3.         فصل سوم: روش تحقيق         47

3.1.      مقدمه    47

3.2.      توصيف داده ها   48

3.3.      انتخاب نمونه      54

3.4.      روش تحليل داده ها         56

4.         فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها61

4.1.      مقدمه    61

4.2.      آزمون فرضيه اول            61

4.3.      آزمون فرضيه دوم            71

5.         فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري         78

5.1.      مقدمه    78

5.2.      خلاصه تحقيق    79

5.3.      نتايج حاصل از تحقيق      80

5.4.      پيشنهادات          86

5.5.      محدوديت هاي تحقيق     88

5.6.      پیشنهاد برای تحقیقات آتی           89

منابع و ماخذ   91

 

تعداد صفحات: 107 صفحه

قیمت: 180,000 ریال
مقدار:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support