بررسی و استخراج مفروضات بنيادين و انتقادهاي وارده بر مديريت دولتي نوين

با توجه به کثرت و پراکندگي انتقادات وارده بر مديريت دولتي نوين  که بيانگر  چالش هاي نويني همچون توجه به ارزش هاي دموکراتيک ،حکمراني  و شهروند محوري در عرصه مديريت دولتي است، ضرورت ايجاد چارچوبي نظري  براي درک و شناخت مفروضات اساسي اين انتقادات و ريشه هاي فکري آنها احساس مي گردد ، چرا که درک مفروضات اين انتقادها مي تواند بيانگر و نويد دهنده عرصه نويني در تئوري و عمل مديريت دولتي باشد.

سؤالات تحقیق

در اين راستا پژوهش حاضر با مطرح کردن سئوالات ذيل سعي در احصاء چارچوب نظري انتقادات وارده بر مديريت دولتي نوين و راهکارهاي ارائه شده دارد:

  1. مفروضات انتقادات وارده بر مديريت دولتي نوين چيست؟
  2. آيا انتقادات وارده بر مديريت دولتي نوين، نظريه منسجمي را ارائه مي دهد؟

براي پاسخگويي به پرسش دوم تحقيق، فرضيه ذيل مورد بررسي قرار مي گيرد:

  1. فرضيه اصلي: انتقادات وارده بر مديريت دولتي نوين ، نظريه منسجمي ارائه مي دهد.
  2. فرضيه فرعي 1: ديدگاه هاي منتقدان مديريت دولتي نوين بر مفروضات همانندي استوار است.
  3. فرضيه فرعي 2: مفروضات انتقادهاي وارده بر مديريت دولتي نوين از ساير نظريه هاي مديريت دولتي متمايز است.

 اهداف تحقيق

هدف اول اين تحقيق استخراج مفروضات بنيادين انتقادهاي وارده بر مديريت دولتي نوين مي باشد. همچنين در اين راستا هدف دوم تحقيق ،بررسي اين امر است که آيا اين مفروضات،  کمک  معناداري به توسعه ادبيات مديريت دولتي مي کند يا اينکه صرفاً تکرار نظريه هاي سنتي مديريت دولتي و  انتقادات سطحي و پراکنده است؟

 

تعداد صفحات: 105 صفحه

قیمت: 180,000 ریال
مقدار:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support