ادبيات نظري و مولفه‌شناسي مديريت سبز و بهره وری سبز

پژوهش حاضر در پي طراحي نظام توسعه صنعت گاز سبز مي باشد. از آنجا كه اثرات نا مطلوب محيطي در همه مراحل چرخه عمر محصول اتفاق مي افتد (Van Hock and Erasmus, 2000)، و سازمان ها و محققان تشخيص داده اند كه مديريت برنامه ها و عمليات محيطي به داخل مرز هاي سازمان محدود نمي شود (Geyer and Jackson, 2004; Sarkis, 2001; Melnyk et al., 2002)، طراحي نظام گاز سبز نيازمند اجراي مديريت سبز در همه مراحل چرخه عمر محصول مي باشد. دامنه اعمال مديريت سبز در بر گيرنده همه جريانات از تامين كنندگان به توليد كنندگان و نهايتا به مصرف كنندگان مي باشد(Zhu and Sarkis, 2004).

 

فهرست مطالب

 

فصل اول- ادبيات نظري نظام بهره‌وري سبز

1-1- مقدمه. 2

2-1- تاريخچه توجه به موضوعات زيست‌محيطي و پيدايش بهره‌وري سبز. 3

3-1-اهميت و ضرورت پرداختن به محيط زيست... 4

4-1- بهره‌وري، كيفيت و بهره وري سبز. 7

5-1- اثرات مديريت سبز. 30

6-1- سيستمهاي مديريت زيست محيطي.. 31

7-1- مورد كاوري بهره‌وري سبز. 44

فصل دوم- مولفه‌شناسي مديريت سبز

1-2- ابعاد مديريت سبز. 53

2-2- مولفه هاي مديريت سبز. 72

منابع و ماخذ. 75

تعداد صفحات: 84 صفحه

قیمت: 180,000 ریال
مقدار:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support