امکان سنجی و تدوین طرح تجاري تاسیس شرکت خدمات بیمه اي

فهرست مطالب

 

بخش اول: ........... 4
مقدمه ............... 5
متدولوژي ........... 5
تعریف بازار.......... 5
بازار بالقوه ........... 5
بازار در دسترس..... 6
بازار هدف ........... 6
بخش دوم: ........... 7
معرفی جمهوري آذربایجان ................. 8
سیاست در جمهوري آذربایجان ............. 9
اقتصاد در آذربایجان ....................... 11
کشاورزي .......... 11
صنعت ............. 12
تولید ناخالص داخلی ....................... 13
صادرات و واردات .. 14
تورم ................ 16
بخش سوم: ........ 17
بازار بالقوه بیمه هاي زندگی ............... 18
بازار بالقوه بیمه هاي غیر زندگی ........... 22
تولید ناخالص داخلی ....................... 22
بخش چهارم: ...... 25
مقدمه .............. 26
بازار در دسترس بیمه هاي زندگی ......... 29
بازار در دسترس بیمه هاي غیر زندگی ..... 31
تعیین بازار در دسترس بیمه هاي زندگی و غیر زندگی در جمهوري آذربایجان ....... 33
بخش پنجم: ....... 35
مقدمه .............. 36
حق بیمه هاي تولیدي شرکت هاي بیمه در جمهوري آذربایجان ..................... 36

تعداد صفحات: 41 صفحه

قیمت: 180,000 ریال
مقدار:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support