ارزیابی عملکرد زنجیره تامین شرکت فراورده‌های لبنی کاله با رویکرد ترکیبی AHP-SCOR

فهرست مطالب

 

1          فصل اول: کلیات تحقیق        2

1.1       مقدمه    2

1.2       بيان مسئله           4

1.3       سئوالات تحقيق  6

1.4       سابقه و ضرورت تحقيق    6

1.5       اهميت موضوع    7

1.6       اهداف‌ و کاربردهای تحقيق          8

1.7       فرضيات تحقيق   8

1.8       مراجع استفاده‌كننده از نتيجه پايان‌نامه         9

1.9       روش انجام تحقيق           10

1.10     شمای کلی تحقیق و مراحل انجام آن          10

1.11     شرح واژه‌ها و اصطلاحات اختصاصی تحقیق           12

2          فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق        17

2.1       مقدمه    17

2.2       مفهوم و تعاريف زنجيرة تأمين و مديريت زنجيره تأمين          18

2.3       تحليل زنجيره تأمين و مديريت آن  26

2.4       اجزاء و فرایند‌های مديريت زنجيرة تأمين     27

2.5       پيشينه و سير تحول زنجيرة تأمين و مديريت زنجيرة تأمين        34

2.6       مدل‌هاي زنجيرة تأمين      46

2.7       ارزيابي عملکرد در زنجيره تامين    48 

2.8       پژهش‌های صورت گرفته در حوزه مدیریت زنجیره تامین      72

2.9       جمع بندی مطالعات صورت گرفته  77

3          فصل سوم: روش شناسی تحقیق          79

3.1       مقدمه    79

3.2       روش تحقيق       79

3.3       فرضيات تحقيق   81

3.4       جامعه آماری      90

3.5       نمونه آماري و روش تعیین آن       90

3.6       ابزار جمع آوری اطلاعات 92

3.7       محاسبه اعتبار و قابليت اعتماد پرسشنامه       94

3.8       آزمون‌های آماری مورد استفاده در تحقیق   97

3.9       دامنه مكاني پژوهش        98

3.10     مطالعه موردی: شرکت فراورده های لبنی کاله          98

4          فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها111

4.1       مقدمه    111

4.2       داده‌هاي جمعيت شناختي 111

4.3       آزمون فرضیات  114

5          نتیجه گیری و پیشنهادات        131

5.1       مقدمه    131

5.2       نتیجه گیری        132

5.3       پشنهادات تحقیق 134

6          منابع و مآخذ       142

 

تعداد صفحات: 156 صفحه

قیمت: 180,000 ریال
مقدار:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support