ترجمه مقاله رويكرد تئوري بازي در زنجيره عرضه خريدار- فروشنده

زنجيره عرضه فروشنده-خريدار توليدكننده‌اي را معرفي مي‌كند كه به يك خرده‌فروش، عمده‌فروشي مي‌كند. كه او هم در نتيجه آن را به يك مصرف‌كننده مي‌فروشد. در اين مقاله، كلمات عرضه‌كننده، توليدكننده و فروشنده به جاي هم استفاده مي‌شوند. به‌همين صورت، كلمه خرده‌فروشبه عنوان فروشنده استفاده مي‌شود. مقالات مرتبط با "پيدا كردن سياست‌هاي مطلوب توليد و سفارش خريدار-فروشنده" مي‌توانند به طور وسيع به سه طبقه با توجه به فرضيات زير تقسيم‌بندي شوند:

مبادلات خريدار-فروشنده در پرتو تقاضاي مستقيم ديده مي‌شود: خريدار و فروشنده وقتي تقاضا تفاوت دارد مستقل از هم هستند. و تبادلات خريدار فروشنده بدون هزينه‌هاي منطقي از قبيل سفارش‌گذاري، راه‌اندازي و نگهداري، حمل در نظر گرفته مي‌شوند. ما به طور خلاصه اين مدل‌ها را چكيده مي‌كنيم تا با رويكرد مورد نظرمان مقايسه كنيم. مكانيزم‌هاي مرتبط زيادي وجود دارند كه ممكن است در زنجيره عرضه خريدار فروشنده اتفاق بيفتد. انواع مختلفي از ارتباطات بين اعضاي زنجيره در مقاله مورد بحث قرار مي‌گيرد، مانند كاهش كميت، گزينه اعتبار، سياست‌هاي برگشت از خريد، انعطاف كميت و تعهد به كميت خريد، كاهش كميت، يك ابزار محبوب در مكانيزم همكاري است و در كتاب‌هاي ذيل مورد بحث قرار گرفته‌اند.

تعداد صفحات: 18 صفحه