ادبیات نظری و تحلیل کشف قيمت در عرضه های اوليه

فهرست مطالب

 

در ايران به لحاظ عدم وجود بازار معاملات سهام خارج از بورس، براي سهامي كه براي اولين بار در بورس پذيرفته مي شود ، قيمت بازار وجود ندارد و با توجه به عدم حضور فعال شرکت های تامین سرمایه كه معمولا مسئوليت تعيين قيمت سهام را به عهده دارند ، تعيين ارزش سهام با مشكلات فراوان همراه مي باشد . در ايران « عرضه اوليه اوراق بهادار » با مفهوم رايج در كشورهاي ديگر نداريم. تا قبل از خرداد 1374، قيمت گذاري اوليه سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، توسط كارشناسان كميته قيمت گذاري سهام انجام مي شد. در صورت قصد عمده فروشي سهام ‌به نرخي بالاتر يا پايين تر از قيمت تعيين شده و با توافق خريدار،‌ سازمان بورس هيچگونه ممانعتي از انجام اين معامله بعمل نمی آورد، اما در مورد خرده فروشي تحت شرايط فوق، قيمت بايستي در حول و حوش قيمت پايه می بود. تفاوت عمده محاسبه قيمت سهام در اين دو روش، ناشي از متفاوت بودن اهداف سرمايه‌گذاران از خريد سهام بود.

پس از اعلام موافقت هيات پذيرش مبني بر پذيرفته شدن سهام شركت در بورس تهران، كميته قيمت گذاري سهام شركت ها، جهت تعيين قيمت اوليه سهام شركت ،‌ وضعيت مالي و سود آوري شركت را در سه سال گذشته و عملكرد سال جاري تا تاريخ پذيرش را مورد رسيدگي قرار مي دهد. اساس و پايه ‌اصلي قيمت گذاري سهام شركت ها، ‌طبق اظهارات مسئولين و كارشناسان سازمان بورس اوراق بهادار تهران، درآمد هر سهم آنها بود. بدليل تاثير عوامل بازار بر روي قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و قطع ارتباط منطقي افزايش قيمت سهام با بازده سهام، از خرداد 74 اداره ارزيابي سهام، وظيفه ارائه قيمت پايه سهام را كنار گذاشت وتصميم به عدم دخالت در تعيين قيمت پايه سهام گرفت. از آن پس، بورس اوراق بهادار تهران تنها اقدام به ارايه EPS مي نمايد و قيمت پايه سهام را اعلام نمي كند و تعيين قيمت سهام را به ساز و كار عرضه و تقاضا و كشش بازار سرمايه واگذار نموده است. در حال حاضر، بسياري از سرمایه گذاران در قيمت گذاري و ارزشيابي سهام از روش بسيار ساده و ابتدايي   استفاده مي كنند . استفاده از اين روش، به منزله ناديده گرفتن کامل عوامل تاثير گذار بر قيمت سهام است و باعث مي شود كه قيمت ها بصورت نادرست تعيين شود . ( محمدی ، 1387)

 

تعداد صفحات: 27 صفحه