پروپوزال بررسی شکل ضعیف کارایی در بازار آتی طلا

فهرست مطالب

 

پرسش ها و فرضیه های تحقیق:

 این تحقیق به دنبال پاسخ گویی به سوالات زیر است:

1)ایا تغییرات متوالی قیمت های اتی طلا، مستقل از یکدیگرند؟

2)ایا بازار آتی طلا دارای حافظه بلندمدت است؟

3)ایا بازار اتی طلا دارای رابطه بلند مدت با بازار اتی نفت میباشد؟

فرضیات این تحقیق عبارتند از:

1)تغییرات متوالی قیمت های آتی طلا، مستقل از یکدیگر نبوده و دارای الگو می باشد.

2)بازار اتی طلا دارای حافظه بلندمدت است.

3)بازار اتی طلا دارای رابطه بلند مدت با بازار اتی نفت می باشد.

 

تعداد صفحات: 5 صفحه