پروپوزال ارائه الگوی شادمانی برای اساتید دانشگاه ها

هدف اصلی: دستیابی به الگوی سنجش شادمانی اساتید دانشگاه ­های شهر تهران 

اهداف ويژه:

  • شناسایی، تحلیل و اولویت­ بندی مؤلفه ­ها، شاخص­ ها و معیارهای تشکیل ­دهنده شادمانی اساتید دانشگاهی
  • تبیین الگوی برآورد شادمانی اساتید دانشگاه­ ها در شهر تهران
  • پایش و اندازه ­گیری الگوی ارزیاب شادمانی اساتید دانشگاها

اهداف كاربردي:

ارزیابی و برآورد سطح شادی اساتید دانشگاه ­ها در سطح شهر تهران

رتبه بندی اساتید دانشگاه­ ها در سطح شهر تهران از منظر شادمانی

سؤالات تحقیق:

  • سؤال اصلی: الگوی سنجش شادمانی اساتید دانشگاه ­های شهر تهران کدام است؟ 
  • سؤالات فرعی:

مؤلفه ­ها، شاخص ­ها و معیارهای تشکیل ­دهنده شادمانی اساتید دانشگاهی کدامند؟

الگوی برآورد شادمانی اساتید دانشگاه ­ها در شهر تهران کدام است؟

برترین و ضعیف اساتید دانشگاه ­ها در سطح شهر تهران از منظر شادمانی کدامند؟

 

تعداد صفحات: 15 صفحه