ادبیات نظری و متدلوژی مدیریت بهینه دارایی ها

فهرست مطالب

 

پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های مطرح بیمه ای در اروپا

پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های مطرح بیمه ای در ژاپن

ارزیابی شاخص ها و روش های سرمایه گذاری در صنعت بیمه 

تمایز دیدگاه های مختلف اقتصادی در تعیین مرز ریسک و بازده شرکت های بیمه

جایگاه مدیریت دارایی ها

الگوی مدیریت دارایی ها

فرایند مدیریت دارایی ها

هزینه دارایی های ثابت در مراحل مختلف چرخه عمر 

ابعاد ریسک نقدینگی

مزایا و معایب تجدید ارزیابی دارایی ها

روش های افزایش بهره وری سرمایه

معرفی استراتژی های ادغام/اکتساب در شرکت های بیمه

 

تعداد اسلایدها: 15 اسلاید