پروژه تدوین طرح جامع فولاد کشور

در بخش نخست این گزارش موازنه زنجیره فولاد در افق ۱۴۰۴ با احتساب وضعیت واحدهای فعال و ظرفیت‌سازی زنجیره فولاد در سال ۹۶ مورد بررسی قرار گرفته که همان‌گونه که در نمودار شماره ۱ مشاهده می‌شود کسری توازن زنجیره در بخش آهن اسفنجی و کنسانتره وجود دارد و در حلقه تامین سنگ‌آهن نیز به میزان قابل توجهی استخراج سنگ‌آهن برای رسیدن به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد نیاز خواهد بود.

در نمودار شماره ۲ موازنه براساس ظرفیت اسمی زنجیره فولاد تا پایان سال ۹۶ است و در صورت محاسبه بالانس زنجیره براساس ظرفیت کامل در انتهای سال در بخش کنسانتره و گندله مازاد ظرفیت خواهیم داشت. نکته قابل تامل این است که در بخش تولید فولاد خام معادل ۶/ ۳ میلیون تن ظرفیت واحدهای فعال مربوط به واحدهای با ذوب‌آهن قراضه است که در شرایط موجود حداکثر ۵۰ درصد از ظرفیت خود تولید خواهند داشت و در بخش محصولات نوردی نیز تا انتهای سال ۹۶ پیش‌بینی می‌شود که ۴۰ درصد از ظرفیت اسمی واحدهای نورد محقق شود. پراکندگی موقعیت مکانی این واحدها، ظرفیت‌های پایین غیر‌اقتصادی، جابه‌جایی فراوان مواد، مسائل انرژی و نرخ پایین تولید نسبت به ظرفیت باعث پایین بودن بهره‌وری شده است.

همچنین تامین منابع مالی درخصوص سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تکمیل زیرساخت‌های زنجیره فولاد (نمودارشماره۵) که یکی از چالش‌های اصلی طرح جامع فولاد است نیاز به تعامل با وزارتخانه‌های ذی‌ربط دارد و در این راستا ستاد زنجیره فولاد اقدامات مورد نیاز را در برنامه قرار داده است.نمودار شماره ۶ مربوط به پیش‌بینی حجم صادرات فولاد و محصولات فولادی ایران در افق ۱۴۰۴ است که در گزینه‌های مختلف مقایسه شده است و گزینه منتخب پیش‌بینی براساس سهم صادرات به تولید کشور به میزان ۱۴ میلیون تن باتوجه به تجارب روند گذشته خواهد بود.

 در نمودار شماره ۱۲ نیز وضعیت تولید، صادرات، واردات و مصرف ظاهری محصولات فولادی در ۹ ماهه اول سال ۹۶ در مقایسه با ۹ ماهه اول سال ۹۵ نشان داده شده و باتوجه به مولفه‌های موجود رشد قابل توجهی در مصرف ظاهری وجود نداشته است.درخصوص وضعیت ذخایر سنگ‌آهن کشور تا پایان سال ۱۴۰۴  درصورت تحقق ظرفیت کامل تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام میزان ذخایر به میزان حدود ۱۰ سال بعد از افق خواهد بود و همچنین عیار متوسط معادن موجود سنگ‌آهن از میزان حدود ۵۱ درصد در سال ۹۳ به میزان ۴۶ درصد در سال ۹۶ تنزل پیدا کرده است.

از سال ۱۳۹۳ براساس اکتشافات به‌عمل آمده حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تن به ذخایر سنگ‌آهن کشور افزوده شده است، برای تامین سنگ‌آهن لازم است اکتشافات پیگیری شود و برنامه‌ریزی‌های لازم جهت استخراج مواد اولیه از ذخایر در عمق زمین صورت گیرد. همچنین سرمایه‌گذاری در سایر کشورها و واردات مواد اولیه نیز مدنظر قرار گیرد.این گزارش در دو بخش منتشر خواهد شد.بخش پایانی گزارش روز سه‌شنبه‌منتشر  می‌شود.

تعداد اسلایدها: 57 اسلاید