پرسشنامه مربوط به آموزش ضمن خدمت

پرسشنامه مربوط به آموزش ضمن خدمت
پاسخگوي گرامي
با سلام و احترام،
پرسشنامة پيش روي شما در راستاي انجام پايان‌نامه «بررسي تأثير استقرار سيستم تضمين كيفيت بر سطوح سيگما در صنعت تولید فرآورده های غذایی» برای تعیین بهره مندي از نظام آموزش ضمن خدمت در سازمان طراحي گرديده است. خواهشمند است، میزان موافقت خود را با هر یک از گزاره­ها در مقیاس درجه­بندی شده از 1 (کاملاً مخالفم) تا 5 (کاملاً موافقم) مشخص نمایید. دقت و توجه شما در تکميل اين پرسشنامه، ما را در دستيابي به نتايج قابل اطمينان و کاربردي یاری می­رساند.
تعداد صفحات: 2