مشاوره پروپوزال و پایان نامه

نمایش # 
# عنوان
1 عرضه اولیه سهام و مدیریت سود
2 پروپوزال بررسي تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر نوسانات بازده سهام بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از روش هاي اقتصاد سنجي
3 بررسي تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر نوسانات بازده سهام بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از روش هاي اقتصاد سنجي
4 بررسی اثرات ترکیب ساختار سرمایه بانک ها بر نسبت بازده کل دارایی ها
5 تامين منابع مالي خارجي از مجامع و موسسات مالي توسعه‌اي بين‌المللي
6 معرفي روش هاي سرمايه گذاري خارجي ( با تاكيد بر تجربه ايران )
7 آشنائي با تامين مالي خارجي (فاينانس)
8 ‌‌بررسی شيوه هاي تأمين مالي شركتهاي سرمايه پذير در بانك صنعت و معدن
9 ‌‌بررسی شيوه هاي تأمين مالي شركتهاي سرمايه پذير در بانك صنعت و معدن
10 پروپوزال مدلسازی پویایی­ های الگوی یکپارچه ریسک تجاری و ریسک حسابرسی در شرکت­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
11 پایان نامه بررسی تأثیر استقلال حسابرسی، دوره تصدی حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
12 پایان نامه ارزيابي عملكرد مدارس متوسطه نظري بر اساس مدل تعالي سازماني و شناسايي راهبردهای بهبود سازمانی
13 پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه تجاری با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای
14 پایان نامه رتبه بندی، ارزیابی و تحلیل حساسیت کارایی واحدهای خدماتی با استفاده از تکنیک DEA
15 پاورپوینت ارزیابی عملکرد مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهرستان قزوین با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده­ های شبکه ­ای
16 پروپوزال ارزیابی عملکرد مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهرستان قزوین با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده های شبکه ای
17 پایان نامه ارزیابی عملکرد مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهرستان قزوین با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده های شبکه ای
18 پایان نامه ارزیابی کارایی بانک با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها
19 پروپوزال مطالعه تأثير ساختار سرمايه بر عملكرد متغیرهای مالی مورد استفاده روش BSC در بانکهای ایران
20 پاورپوینت شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر چابکي سازماني
21 پایان نامه بررسی سیستم چابکی در سازمان‌های تولیدی
22 پایان نامه تعیین تأثیر استقرار سیستم تضمین کیفیت بر سطح سیگما